Teknisk
förvaltning

Utveckla din fastighet

På Sweax hittar du två olika områden för tjänster inom teknisk förvaltning. Du kan dels få hjälp med fastighetsutveckling och styrelsestöd. Men också med boendeservice och administration. Den första typen av tjänster sköts alltid via en teknisk förvaltare. Det innebär att du som kund får din egen kontaktperson – någon som finns nära tillhands och har god kännedom om din fastighet. Utöver detta kan du även ta hjälp av oss när du behöver administrativ avlastning. Med oss som teknisk förvaltare kan du räkna med att spara in en hel del pengar och tid – din fastighet är alltid i goda händer.

Tjänster inom teknisk förvaltning – Fastighetsutveckling och styrelsestöd

Underhållsplanering
Vi tar fram, reviderar och digitaliserar underhållsplaner, inklusive budgetunderlag för ekonomisk förvaltning. Självklart hjälper vi dig också att följa din underhållsplan genom kostnadseffektiv upphandling och projektledning. Vi erbjuder underhållsplaner i Planima, ett modernt digitalt verktyg så att ni kan se och jobba med er plan i webbläsaren.

Vår fastighet
Vill du förbättra din fastighet? Vi hjälper dig med utredningar och behovsanalyser för både fastighetsutveckling, energi- och driftoptimering.

Försäkringsärenden och myndighetskontakter
Ibland kan det kännas lite klurigt att sköta kontakter med myndigheter, kommuner och försäkringsbolag. Då finns vi där och gör jobbet åt dig. Du kan även be oss om råd – vi har lång erfarenhet och svarar gärna på frågor.

Mina sidor
Du kan följa vårt arbete med din fastighet i realtid genom att logga in på vår digitala kundportal. Där hittar du både aktuella dokument och information om ditt Sweax-Team.

Kvalificerad upphandling och projektledning
Vi upphandlar, projektleder och kvalitetssäkrar planerade underhållsarbeten och större sidoentreprenader.

Styrelsestöd
Varför slösa tid när du kan spara den? Låt oss delta på dina styrelsemöten, sammanställa förvaltarrapporter och löpande bidra till utvecklingen av din fastighet. Vi bistår med expertis inom alla typer av styrelserelaterade frågor.

Egenkontroller
Oroa dig inte! Vi finns naturligtvis vid din sida när du ska planera och utforma egenkontroller och systematiskt brandskyddsarbete.

Felanmälan och jour
Sweax kan leverera en fullgod fastighetsjour och kundtjänst för felanmälan. Det innebär att du snabbt och enkelt kan komma i kontakt med oss för att få service och svar på frågor. Vill du följa upp de felanmälningar som inkommer via oss? Inom vår tekniska förvaltning kan din styrelse eller ditt bolag bland annat få ta del av statistik.

Tjänster inom teknisk förvaltning – Boendeservice och administration

Uthyrning
Känner du dig osäker på hur man skriver avtal? Vi tar hand om hela förfarandet när du till exempel ska hyra ut en lägenhet eller behöver hjälp att hantera kölistor till parkeringen.

Utförande av egenkontroller
Ska du och övriga boende i din förening se över element, ventiler, brandsläckare eller liknande? Då finns vi där och hjälper din styrelse att administrera arbetet.

Nyckelhantering
Du kan lita på oss när det gäller en säker hantering av nycklar. Vi tar hand om alla sorters nycklar en fastighetsskötare normalt ansvarar för och ser till att dokumentationen kring hanteringen förvaras brandsäkert och larmskyddat.

Besiktningar och lägenhetsöverlåtelser
När det blivit dags för någon av dina grannar att flytta sköter vi sådant som besiktning innan en ny granne flyttar in. Vi uppdaterar även föreningsregistret och hanterar övrig administration.

Hantering av störningsärenden
Har du problem med en granne som stör dig på natten? I så fall kan du be oss att avhjälpa situationen. Vi skickar ut lappar, knackar dörr och sköter i värsta fall även polisanmälan och avhysning.

Trapphusinformation och allmän boendeinformation
Har du information som du vill nå ut med till alla boende? Vi trycker upp och delar ut informationsblad till samtliga medlemmar i föreningen.

Kvalitetssäkring
Har du Sweax som teknisk förvaltare, men en annan leverantör av fastighetsservice? Då är det upp till oss, det vill säga den tekniska förvaltaren, att se till att allting fungerar.

Dokument och posthantering
Vid behov tar vi hand om den post som inkommer till din styrelse. Vi skickar fakturor till ansvarig förvaltare och förvarar behandlade dokument i brandsäkra arkiv. Vi scannar även myndighetsbrev och delger din styrelse information om väntande åtgärder.

Du får alltid…

När du placerar ditt behov av ekonomisk förvaltning hos oss kan du alltid räkna med att få del av vissa förmåner. Här kan du läsa mer om vad som ingår.

  • En kunnig förvaltare som ger styrelsestöd och hjälper till med fastighetsutveckling.
  • Kvalitativa beslutsunderlag, upphandlingshjälp och projekthantering från början till slut.
  • En effektiviserad fastighetsdrift, som kan ge både tids- och kostnadsbesparingar.
  • En administrativ avlastning och proaktiv problemhantering.

Teknisk förvaltning på dina villkor.
Med oss är din fastighet alltid i goda händer.

Så arbetar vi

Steg 1

När vi inleder ett samarbete inom teknisk förvaltning börjar vi med att föra en dialog. Då går vi igenom inom vilka områden ni som styrelse eller fastighetsägare behöver mest hjälp. Ibland kan det vara upphandling och projektledning. Ibland är det underhållsplanering eller administration och boendeservice. I vissa fall behövs det hjälp med allt. Vi formar en arbetslista och hittar en förvaltare som passar just ert behov och som går väl ihop med er som styrelse eller beslutsfattare.

Steg 2

I vårt utförande levererar vi en del av våra tjänster som en funktion. Det kan innebära att ni vid sidan om er egen förvaltare får tillgång till olika typer av förvaltarprofiler och utförare inom vår organisation. Detta beroende på vad ni har för behov för stunden. Vi vill att ni i varje enskilt fall ska få experthjälp, det vill säga hjälp av den person som är bäst lämpad att handha ärendet. Er personliga förvaltare har dock alltid ett övergripande ansvar och är er främsta kontaktperson.

Steg 3

Våra tekniska förvaltare har alltid en hög kompetens och är mycket erfarna inom sitt område. Samtliga tjänsteleveranser inom teknisk förvaltning vilar på ett ISO-certifierat arbetssätt. Ert avtal, er arbetslista och er relation till era utförare kvalitetssäkras löpande av er kundansvarige.

Steg 4

Ni kan följa vårt arbete och vår dokumentation genom att ansluta er till vår digitala kundportal. Ni har även kontinuerlig uppföljning och kontakt mer er kundansvarige om eventuella tilläggsjobb och avtalets fortlöpande. Behöver vi göra anpassningar under avtalstiden löser vi såklart detta.

Är du intresserad och vill veta mer?

Du kan antingen ringa oss på 018-65 12 80, maila till info(a)sweax.se eller klicka på knappen för att fylla i vårt kontaktformulär.

KONTAKTA OSS

018-65 12 80

07.00 – 16.00

info(a)sweax.se