Sweax har nyligen haft ISO-revision som resulterade i fortsatt erhållen certifiering. Revisionen innebär att vi blir grundligt kontrollerade för arbetsmiljö, kvalitetssäkring av tjänsteutformning och leverans samt för styrdokumentation och ledningssystem. Fortsatt tryggt och fortsatt bra – Anlita Sweax idag!