Sweax fortsätter att växa och utvecklas och därmed måste även vår digitala närvaro och marknadskommunikation växa och utvecklas. Med stolthet presenterar vi därför vår nya hemsida. Vi hoppas ni som besökare med lätthet kan hitta information och vägledning kring Sweax som företag och vårt tjänsteutbud. Vi hoppas även att många av våra nya och befintliga kunder väljer att ansluta sig till vår kundportal där man bland annat får en effektiv överblick på det löpande arbetet som utförs på er fastighet.