EU-kommissionen har beslutat om förbud mot försäljning utav lysrör som innehåller kvicksilver fr.o.m. 24 augusti 2023. De flesta fastighetsägare har många sådana lysrörsarmaturer i sina gemensamma utrymmen. Fr.o.m. i höst så kommer det därmed inte gå att köpa nya traditionella lysrör till dem.

Trots att kvicksilver anses som ett av de farligaste miljögifterna har det varit tillåtet att användas i vissa ljuskällor i väntan på mer energieffektiva alternativ, men snart är det slut med det. Nu finns det tillräckligt många kvicksilverfria och effektiva LED-produkter och därför införs förbudet. Enligt Belysningsbranschen kommer denna konvertering att vara en gigantisk utmaning för branschen. Det beräknas bli svårt att bl.a. få tag på tillräckligt många elektriker för detta framöver, vilket riskerar att leda till långa väntetider för utbyten.

Lysrör som påverkas av förbudet i höst är bl.a. T8, T5, kompaktlysrör utan integrerade driftdon, samt halogenlampor med sockel G9, G4 & GY6,35.

Vi rekommenderar att du som fastighetsägare förbereder dig inför förbudet. Först bör en inventering utav befintliga armaturer göras. Antal, vilken sort och skick på armaturerna som omfattas. Ett utbyte utav hela armaturen är det vanligaste alternativet. Vill man istället behålla de nuvarande armaturerna så går det ibland att ersätta befintliga lysrör med en LED-variant, medan andra armaturer först behöver byggas om. Efter utförd inventering bör en utbytesplan med tillhörande budget skapas.

Detta förbud innebär en stor miljö- och energimässig vinst, men beslutet har gått många förbi. Det är viktigt att du som Fastighetsägare har en plan för hanteringen. Säg till om du vill ha vår hjälp med detta!