Regeringen har beslutat att dela ut elstöd till företag som haft ett elavtal i elområde 3 eller 4 under den 17 november 2022. Förutsättningarna för att få elstöd är att företaget är godkänt för F-skatt samt inte har vissa typer av skulder eller indrivningar hos kronofogden.

Hur mycket får mitt företag i elstöd?
I södra Sverige förbrukas mer el än det produceras och elpriserna är generellt högre än i norra Sverige. Regeringen har nu som mål att företag i södra Sverige (elområde 3 och 4) ska ersättas för de höga elpriserna. Elstödets storlek baseras på företagets elförbrukning under perioden oktober 2021 fram till september 2022. Det maximala beloppet ett företag kan få i stöttning är 20 miljoner kronor. Elstödet finansieras av mellanskillnaden där elpriset i ett elområde är lägre än i området elen överförs till – de så kallade flaskhalsintäkterna.

Elstöd för företag i elområde 3
Företag i elområde 3 kommer få 50 öre per förbrukad kilowattimme. Det betyder att om ditt företag ligger i något av följande län: Stockholm, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Gotland, Örebro, Värmland, Östergötland eller i delar av Hallands län, Kalmars län, Västra Götalands län, Jönköpings län – kan företaget ansöka om elstöd.

Ansökan om elstöd för företag
Elstödet kommer betalas ut via företagets skattekonto. Ansökningsperioden för elstödet öppnas den 30 maj, och pågår till den 25 september 2023. Ansökan skickas in via e-tjänst hos Skatteverket. För att Skatteverket ska kunna hantera ansökningarna och betala ut stödet så snabbt och smidigt som möjligt behöver alla uppgifter i ansökan stämma. Se till att företaget har ett skattekonto och även har anmält ett mottagarkonto för automatisk utbetalning.

Situationer som gör att företaget inte kan få elstöd
• Hade ett elavtal med fast pris som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023, om avtalet gäller företagets hela elförbrukning.