Bäste leverantör!

I samband med vårt certifieringsarbete, skickar vi denna enkät till dig som leverantör. Vi gör regelbundet bedömningar för att säkerställa att inköpta varor och tjänster uppfyller höga kvalitetskrav med frågor som gäller ditt företags kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

På sidan fyller du i uppgifter om företaget och längre ner på sidan svarar du på frågor som gäller ditt företags kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Svara direkt i formuläret, det tar bara några minuter att fylla i. Det går även bra att skriva ut formuläret, fylla i det och skicka till karin.spang@sweax.se eller Sweax AB, Fålhagsleden 55, 753 23 Uppsala.

Vi önskar svar på dina uppgifter inom två veckor.

Vid frågor kontakta Karin Spång.


Vänliga hälsningar

Karin Spång, Sweax AB

  Vänligen fyll i nedanstående uppgifter:

  Allmänt kvalitet.

  1. Är Ert företag tredjepartscertifierat enligt ISO 9001? Vid ja, bifoga kopia på certifikat. (*)
  JaNej

  Om svaret på fråga 1 är nej, vänligen besvara nedanstående frågor. Är svaret ja, gå vidare till fråga 8.

  2. Finns fastställd kvalitetspolicy? Vid ja, bifoga kopia på policy.
  JaNej
  3. Finns kvalitetsansvarig?
  JaNej
  4. Ställs kvalitetskrav på underleverantörer?
  JaNej
  5. Finns rutiner för avvikelsehantering?
  JaNej
  6. Finns rutiner för hantering för reklamationer?
  JaNej
  7. Genomförs förbättringar i arbetssätt och av produkter/tjänster kontinuerligt?
  JaNej

  Allmänt miljö.

  8a. Är ert företag tredjepartscertifierat enligt ISO 14001?
  Vid ja, bifoga kopia på certifikat.
  JaNej
  8b. Kan ni erbjuda miljöanpassade varor och tjänster?
  Vid ja, bifoga information om era miljöanpassade varor och tjänster.
  JaNej
  8c. Ställer ni miljökrav på era egna leverantörer?
  Vid ja, bifoga exempel på ställda krav till leverantörer av varor och tjänster till er huvudprocess. Se förklaring i bilaga 1.
  JaNej

  Om svaret på fråga 8a är nej, vänligen besvara nedanstående frågor.

  9. Finns fastställd miljöpolicy? Vid ja, bifoga kopia på policy.
  JaNej
  10. Finns miljöansvarig?
  JaNej
  11. Finns rutiner för att följa tillämpliga miljölagar och andra miljökrav?
  JaNej
  12. Ställs miljökrav på underleverantörer?
  JaNej
  13. Finns rutiner för avvikelsehantering avseende miljö?
  JaNej
  14. Finns rutiner för nödlägesberedskap avseende miljö?
  JaNej

  Allmänt arbetsmiljö.

  15. Är Ert företag tredjepartscertifierat enligt AFS2001:1/OHSAS18001? Vid ja, bifoga kopia på certifikat.
  JaNej

  Om svaret på fråga 15 är nej, vänligen besvara nedanstående frågor.

  16. Finns fastställd arbetsmiljöpolicy? Vid ja, bifoga kopia på policy.
  JaNej
  17. Finns skyddsombud?
  JaNej
  18. Finns rutiner för att följa tillämpliga arbetsmiljölagar och andra arbetsmiljökrav?
  JaNej
  19. Finns riskbedömning, handlingsplaner, rutiner och instruktioner (t ex hantering av maskiner, användning av skyddsutrustning, hantering av kemikalier)?
  JaNej
  20. Finns rutiner för hantering av incidenter och arbetsmiljöolyckor?
  JaNej
  21. Finns årlig sammanställning över sjukfrånvaro, tillbud och olycksfall?
  JaNej

  Som underleverantör till Sweax AB förbinder vi oss till att följa ISO9001 och ISO14001.