Vi kan administrera följande från våra bostadsrättsföreningar med följande prislista:

• Mäklarbild/utdrag ur lägenhetsregistret 350kr/st
• Årsredovisning: 160 kr/st
• Ekonomisk plan: 160 kr/st
• Stadgar: 160 kr/st

Så här går du tillväga:
• Maila till ekonomi@sweax.se

Ange i din beställning:
• Föreningens namn
• Bifoga förmedlingsuppdrag (vid beställning av mäklarbild)
• Uppgifter om fakturamottagare:
– Organistaionsnr
– Företagsnamn
– Fakturaadress
– Mail
• Vilken produkt du vill beställa
• ringa 018-65 12 80
• mejla ekonomi@sweax.se